ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMERS BLANKAARTRIT

Algemene Voorwaarden

De inschrijving voor de Old/Youngtimerrit (OTrit) en het aanvinken van de algemene voorwaarden bij inschrijving betekent dat de inschrijver kennis heeft genomen van deze voorwaarden en de volledige inhoud ervan aanvaardt en zich eraan conformeert.

Toelatingsvoorwaarden voor Voertuigen

Om te kunnen deelnemen, moet het voertuig voldoen aan de volgende leeftijdsvereisten:

  • Oldtimer: Het voertuig moet minimaal 25 jaar oud zijn.
  • Youngtimer: Het voertuig moet tussen de 15 en 25 jaar oud zijn.

De leeftijd van het voertuig wordt berekend vanaf 01.01. van het desbetreffende jaar. Deze voorwaarde zal tijdens de inschrijving worden gecontroleerd en kan ook worden gecontroleerd op de dag van het evenement zelf. De organisatoren behouden zich het recht voor om de inschrijving van een deelnemer te weigeren als niet aan de leeftijdsvereisten wordt voldaan.

Deelnemers en Aantal

Het aantal deelnemende voertuigen is beperkt tot 60 wagens. Elk deelnemend voertuig moet bestuurd worden door minimaal 1 meerderjarig persoon en mag maximaal 4 personen bevatten. Indien er meer dan 2 personen in het voertuig zijn, zijn extra passagiers toegestaan tegen betaling van een extra bedrag bovenop de basisprijs voor de bestuurder en co-bestuurder.

Inschrijvingsprocedure

Inschrijven is uitsluitend mogelijk via de website www.woumenkermis.be. Inschrijvingen zijn geldig zolang er nog beschikbare plaatsen zijn. De inschrijving moet volledig worden ingevuld met alle vereiste gegevens. Inschrijvingen worden pas definitief na ontvangst van de betaling.

Geldigheid van Inschrijving en Annulaties

Het aantal wagens is beperkt. Nadat u ingeschreven bent, ontvangt u een e-mail met instructies voor betaling binnen de vooropgestelde termijn. Uw inschrijving is pas definitief wanneer u voldoet aan de toelatingsvoorwaarde en de deelnameprijs tijdig wordt overgeschreven. Wanneer uw wagen niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden behoudt de organisatie zich het recht u te weigeren. De gelden worden terugbetaald voor annulaties tot 17 september 2023. Laattijdige overschrijvingen worden niet aanvaard. U kunt zich uiteraard opnieuw inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Annulaties na 17 september 2023 worden niet meer terugbetaald.

Startnummer en Rallyplaat

Elk definitief ingeschreven team krijgt een startnummer toegewezen. De startnummers worden samen met praktische informatie voorafgaand aan het evenement verstrekt. Bij aanvang van het evenement ontvangt u een sticker (om op uw voertuig te plakken) en een rallyplaat (om aan uw voertuig te bevestigen).

Technische Keuring, Inschrijvingsbewijs en Verzekering

Ieder deelnemend voertuig moet beschikken over een geldig technisch keuringsbewijs, een geldig inschrijvingsbewijs en een geldige autoverzekering (groen verzekeringsattest). De boorddocumenten kunnen op elk moment door de organisatie worden gecontroleerd en moeten beschikbaar zijn bij aanvang van het evenement. Het ontbreken van een van deze documenten of fraude leidt tot weigering van deelname. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van voertuigen op de openbare weg.

Rijbewijs en Paspoort

Alleen bestuurders en co-bestuurders met geldige rijbewijzen en paspoorten mogen het voertuig besturen.

Contact – Organisatie

  • Old/Youngtimerrit (OTrit)
  • Website: www.woumenkermis.be
  • Kermiscomité De Blankaartvrienden Woumen (VZW)
  • Ondernemingsnummer: BE 0725.682.338
  • Volledige naam: Kermiscomité De Blankaartvrienden Woumen
  • Adres: Pollaertstraat(W) 7, 8600 Diksmuide

Geschillen

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.